Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Văn bản mời báo giá

Đơn hàng: cung cấp hoá chất, công cụ, dụng cụ thí nghiệm (lần 2)

VB: 789/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây