Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Văn bản mời báo giá

Đơn hàng: cung cấp vật tư sửa chữa bộ sấy lạnh khí nén đo lường A, B Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (lần 3)

Số VB: 788/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây