Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá  dịch vụ

Gói thầu: Thuê tư vấn thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường

Văn bản kèm theo số 1750//NĐĐT-KHVT ngày 18/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây