Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo mời khảo sát, báo giá

Gói cung cấp: vật tư hệ thống khói gió NMNĐ Nông Sơn

Số VB: 1818/V. NSCP- KĐV ngày 18/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây