Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá

Gói cung cấp: Xử lý bơm dầu bẩn hệ thống nước thải nhiễm dầu

Văn bản kèm theo số 1751//NĐĐT-KHVT ngày 18/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây