Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá

Hạng mục: Chương trình tham quan nghỉ mát năm 2024 của Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV

Số VB: 1046/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây