Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm báo giá

Hạng mục:   “Hệ thống điều khiển PLC các trạm nhiên liệu, trạm đá vôi, trạm thải tro bay, xỉ đáy, trạm khí nén và trạm cấp Clo”

Số VB: 831/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây