Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào hàng

Gói cung cấp: Đánh giá rủi ro cho Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV.

Số VB: 1577/TB-NĐĐT ngày 4/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây