Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng động cơ điện 0,4kV năm 2024.

Số VB: 1579/TB-NĐĐT ngày 04/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây