Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào hàng 

Gói cung cấp: Kiểm tra không phá hủy mối hàn năm 2024

Số CV: 1009/TB-NĐĐT

Tài liệu đính kèm:

1009 Thông báo mời chào hàng

1009 Yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói cung cấp Kiểm tra không phá hủy mối hàn năm 2024