Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào hàng

Gói cung cấp:  Sửa chữa, bảo dưỡng máy phát Diesel năm 2024

Số VB: 1010/TB-NĐĐT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây