Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm báo giá

Hạng mục: “Nối lưu hóa băng tải cao su B1000mm, Bọc cao su Rulo hệ thống băng tải vận chuyển than năm 2024”

Số VB: 735/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây