Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá

Đơn hàng:  Mua sắm đồ dùng vệ sinh công nghiệp năm 2024 và các hàng hóa khác có liên quan

Số VB: 1088/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây