Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá

Hạng mục: Cung cấp vật tư số 290/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư điện dự phòng thiết yếu

Số hiệu đơn hàng: 50/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây