Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá

Đơn hàng: Cung cấp vật tư sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hoà – Số hiệu đơn hàng: 01-0705/2024

Số VB: 1435/NĐĐT-KHVT ngày 23/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây