Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm báo giá

Gói công việc:  Mời tham gia Tháo cân băng tải C5A lắp đặt trên băng tải C1A và kiểm định cân băng tải C1A, C1B

Số CV: 887/NĐCP-KHĐTVT ngày 13/5/2024

Các văn bản đính kèm:

887 Thư mời báo giá tháo cân băng tải 13.5

Bản yêu cầu báo giá băng tải 13.5