Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng

Số CV: 1463/NĐĐT-KHVT ngày 24/5/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây