Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát, báo giá

Gói cung cấp: Dịch vụ Đo đặc tuyến tổ máy số 1

Thư mời số 738/TM-CNPC Ngày 27/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây