Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Gói cung cấp: Sửa chữa bộ điều khiển khớp nối thủy lực quạt khói 1B (lần 2)

Số VB: 1422/NĐĐT-KHVT ngày 22/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây