Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Gói cung cấp: Vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (lần 2).

Số VB: 1421/NĐĐT-KHVT ngày 22/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây