Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Gói cung cấp: Sửa chữa bo mạch điều khiển (lần 2).

Số VB: 1423/NĐĐT-KHVT ngày 22/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây