Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Đơn hàng: Cung cấp băng tải cao su các loại năm 2024 và Đơn hàng: Cung cấp vật tư PCCC năm 2024

Số VB: 746/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây