Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Đơn hàng: Cung cấp vật tư PCCC năm 2024

Số VB: 747/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây