Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Đơn hàng:  Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị năm 2024 (lần 2)

Số VB: 728/NĐĐTKHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây