Nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Đơn hàng: Cung cấp vật tư thiết bị cơ khí các loại phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên năm 2024 (lần 2)

Số VB: 729/NĐĐTKHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây