Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm báo giá

Tiêu đề đăng tải: Kiểm định hiệu chuẩn hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động năm 2024

Nội dung đăng tải: Quan tâm báo giá Kiểm định hiệu chuẩn hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động năm 2024

Số hiệu đơn hàng: 576/NĐCP-KHĐT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây