Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa, bảo dưỡng dao cách ly sân phân phối của Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê

Thông báo số 1627/NĐĐT-KHVT ngày 07/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây