Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm thiết bị điện phục vụ sản xuất
Số hiệu đơn hàng: 91/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số: 431/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây