Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đơn hàng: Cung cấp hóa chất, công cụ, dụng cụ thí nghiệm

Số hiệu đơn hàng: 01-2504/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây