Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Cắm mốc ranh giới Bãi thải xỉ, đường ra Bãi thải xỉ và lắp dựng một phần hàng rào thép gai đường ra bãi thải xỉ NMNĐ Mạo Khê

Quyết định số 1414/QĐ-NĐĐT ngày 21/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây