Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đơn hàng:  Mua sắm đồ dùng vệ sinh công nghiệp năm 2024 và các hàng hóa khác có liên quan

Số VB: 1442/TB-NĐĐT-KHVT ngày 23/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây