Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời tham gia chào giá vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm búa nghiền than
Số hiệu đơn hàng: 87/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số : 401/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây