Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời tham gia chào giá vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Hộp giảm tốc
Số hiệu đơn hàng: 67/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số : 398/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây