Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp báo giá

Gói cung cấp: Đánh giá rủi ro cho Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV.

Nội dung thông báo như văn bản số 1706/NĐĐT – KHVT ngày 13/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây