Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn NCC

Đơn hàng:  Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị

Số hiệu đơn hàng: 01-2404/2024

Số hiệu văn bản: 1704/TB-NĐĐT ngày 13/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây