Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: quan tâm chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Các loại van phục vụ sửa chữa S1

Số hiệu đơn hàng: 95/ĐH-NĐCP

Số công văn: 457/NĐCP-KHĐTVT ngày 13/6/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây