Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Lập Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật hạng mục Sơn nền cos +6.3m gian máy chính và Chống thấm silo tro bay, tro đáy.

Quyết định số 1493/QĐ-NĐĐT ngày 28/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây