Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo chào hàng

Gói cung cấp: Sửa chữa hộp giảm tốc quạt tháp làm mát

Số VB: 1519/TB-NĐĐT ngày 29/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây