Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá hàng hóa (lần 2)  

Gói thầu: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống camera nhà máy 2024.

Số văn bản: 1621/NĐĐT-KHVT ngày 07/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây