Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá

Tên đơn hàng: Cung cấp bơm và hộp giảm tốc các loại phục vụ sửa chữa

Số văn bản đăng tải: 1253/NĐND-KHĐTVT ngày 20/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây