Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá hàng hóa 

Gói: Dự án đầu tư nâng cấp HT quan trắc khí thải tự động liên tục (CEMS) NMNĐ Mạo Khê

Số văn bản: 1565/NĐĐT-KHVT ngày 03/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây