Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời tham gia chào giá vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư gia công chế tạo thiết yếu
Số hiệu đơn hàng: 68/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số: 418/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây