Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Cắm mốc ranh giới Bĩa thải xỉ, đường ra Bãi thải xỉ và lắp dựng một phần hàng rào thép gai đường ra Bãi thải xỉ NMNĐ Mạo Khê.

Số CV: 1247/QĐ-NĐĐT ngày 07/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây