Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Đơn hàng: Mua sắm can nhiệt giám sát nhiệt độ lò hơi

Số thư mời: 1437/TM-NĐSĐ ngày 16/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây