Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Công văn mời báo giá 

Gói cung cấp: dịch vụ cho thuê băng tải di động để vận chuyển than từ kho B sang kho A

Số VB: 1601/NĐĐT-KHVT ngày 05/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây