Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Công văn mời báo giá 

Đơn hàng: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng,sửa chữa xe nâng hạ và van các loại  (lần 3)

Số VB: 1866/NĐĐT-KHVT ngày 02/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây