Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Công văn mời báo giá 

Đơn hàng: Cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công tác thí nghiệm (lần 3)

Số VB: 1867/NĐĐT-KHVT ngày 02/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây