Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Công văn mời báo giá 

Gói cung cấp: dịch vụ cài đặt, thí nghiệm rơ le bảo vệ so lệch thanh cái C21, C22 theo phiếu chỉnh định

Số VB: 1806/NĐĐT-KHVT ngày 24/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây