Đơn vị Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thư mời báo giá

Tên đơn hàng: Mời báo giá và lịch trình tham quan, nghỉ mát cho Cán bộ công nhân viên năm 2024

Số văn bản đăng tải: 1295/NĐND-KHĐTVT ngày 25/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây