Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Công văn mời báo giá

Đơn hàng: Sơn nước, vòi chậu, ống nước các loại

Số VB: 1804/NĐĐT-KHVT ngày 24/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây